JJ Assessors

Advocats

Des del departament jurídic de JJ ASSESSORS el nostre objectiu és la defensa legal integral en l'àmbit particular i també empresarial. Volem distingir pel tracte personal, preservant la privacitat de la informació i estudiant cada cas. Sigui quin sigui el seu problema, en el nostre despatx trobarà el suport humà i professional que necessita en l'assessorament legal i jurídic. A través del nostre departament jurídic solucionarà eficaçment els seus problemes legals ja siguin penals, civils, familiars, etc ...

Dret civil

Aquesta àrea d’especialització compren tant el dret de les persones, dret de les obligacions i els contractes, dret de coses o de béns, dret de família i dret de successió així com, dret d’estrangeria i aplicació i interpretació de les normes jurídiques i normes de dret internacional privat.

Aquest lloc web utilitza les seves propies cookies y de tercers. Considerem que si continua navegant, accepta el seu us. Acceptar | Informació de cookies