JJ Assessors

Advocats

Des del departament jurídic de JJ ASSESSORS el nostre objectiu és la defensa legal integral en l'àmbit particular i també empresarial. Volem distingir pel tracte personal, preservant la privacitat de la informació i estudiant cada cas. Sigui quin sigui el seu problema, en el nostre despatx trobarà el suport humà i professional que necessita en l'assessorament legal i jurídic. A través del nostre departament jurídic solucionarà eficaçment els seus problemes legals ja siguin penals, civils, familiars, etc ...

Dret sanitari

Vessant destinada a la resolució de negligències mèdiques i d’altres professionals imputables tant a l’administració pública com privada així com les possibles reclamacions de responsabilitat, civil o contenciosa, contractual o extra contractual, que se’n derivin.

Aquest lloc web utilitza les seves propies cookies y de tercers. Considerem que si continua navegant, accepta el seu us. Acceptar | Informació de cookies