JJ Assessors

Economistes

A JJ ASSESSORS estem orgullosos de poder oferir un departament destinat a l’'assessorament i gestió tant d'empreses com de particulars que permet atendre les necessitats, preocupacions i inquietuds dels nostres clients. Aquest departament és l'encarregat d’oferir els serveis integrals d'assessorament i gestió d'empreses, de qualsevol sector i dimensió, així com de particulars.

Les àrees que componen aquest departamento són les següents:

Comptable

A l'àrea d'assessoria comptable. Avui dia requereix una mica més que la simple rutina. Només la tinença d'una comptabilitat al dia i ordenada permeten a l'empresari obtenir una informació de la realitat exacta de la seva empresa. Fem Anàlisi, estudis i interpretacions del resultat de l'empresa a cada moment prenent les decisions oportunes per a cada client en funció de la seva situació. I tenir d'aquesta manera un màxim rendiment en el seu negoci i una reducció d'impostos aplicant la Llei.

Aquest lloc web utilitza les seves propies cookies y de tercers. Considerem que si continua navegant, accepta el seu us. Acceptar | Informació de cookies